Press
Hogewoerd 122, 2311 HT Leiden, The Netherlands

Nekje morava začeti, začniva torej kar s tem, kako se je začela vaša uspešna zgodba dizajni- ranja luksuznih jaht. Od kod je prišla ta želja in kakšna so bila vaša študijska pota? GdG: Diplomiral sem na art Centre college of Design v Pasadeni (ZDA) in pridobil diplo-mo Bachelor of Science. Nato sem bil več kot 7 let zaposlen kot avtomobilski oblikovalec pri francoskem izdelovalcu avtomobilov Citroë- nu v Parizu. Leta 1997 sem ustanovil Guido de Groot Design. Gre za podjetje, ki je speciali- zirano za inovacije notranjosti in zunanjosti, tako luksuznih motornih plovil kot tudi jadr- nic. Moje zanimanje za luksuzne jahte se je si- cer začelo kar pozno. Mislim, da je bilo okoli mojega 20. leta, ko sem dobil priložnost, da si ogledam “the Highlander”. To je 46 metrov dol- ga nizozemska jahta, ki jo je zasnoval Jon Ban- nenberg. Lahko bi dejal, da sem začel risati jahte šele takrat, vzporedno s kariero avtomo- bilskega oblikovalca.

 pdf Interview with Guido de Groot.pdf

Newsletter